Supakorn Trakulmaiphol
Supakorn Trakulmaiphol

Supakorn Trakulmaiphol

Certified Kubernetes Administrator |ชอบวัฒนธรรมคุณค่าประเพณีจีน บางครั้งก็เขียนโปรแกรม ว่างๆก็อ่านนิยายกำลังภายในจีนโก้วเล้งจะชอบเป็นพิเศษ เล่นเกมก็ต้อง C-RPG